Aktiviteter i foreningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se hvad der i øjeblikket er planlagt af aktiviteter

 

 

 

 Mødeliste


Medmindre andet er angivet holdes vores medlemsmøder på GRÆSTEDGÅRD Udlejrevej 13B Ølstykke

Møderne starter kl. 19.30 i lokale 4

 


 

 

 

 

Næste møde:

 

 

Mødeliste 2014

 

 

Mandag d. 17. marts: Medlemsmøde: Erfaringsudvekslingsaften om volierebygning. Medlemmerne opfordres til at komme med tips og gode ideer til volierebygning og -indretning – alt fra selve volieren til foderlemme og andre detaljer. Erfaringer om volierens indretning i forhold til fuglesammensætning eller specielle arters krav er også velkomne. Medbring gerne fotos eller genstande som illustration. - Mødet vil blive indledt af dyrepasser Tanja Andersen, som har været i lære hos Torben Rafn på Roskilde Tekniske Skole. Hun har været på Borneo og passet bjørne, og vil gerne vise billeder og fortælle om opholdet.

 

Mandag d. 28. april:  Medlemsmøde: Torben Rafn vil fortælle om den nyeste lovgivning og regler indenfor dyrehold. - Foredraget vil ikke vare hele den sædvanlige mødelængde, så tage gerne nogle billeder med (på usb), vi kan se og tale om.

 

Mandag d. 26. maj: Medlemsmøde: Allan Skov (formanden for Køge Fugleforening) fortæller om sin fugleinteresse gennem 60 år.


Lørdag d. 14. juni: Havemøde: Hos Inge og Steen. Tilmelding på 48 18 18 98 senest d. 10. juni.

 

Lørdag d. 23. august: Intern volieretur. Bemærk at datoen er ændret i forhold til tidligere annonceret. Tilmelding til Steen på 48 18 18 98 senest d. 18. august.

 

Mandag d. 18. august: Medlemsmøde: Vores traditionelle billedaften om årets gang, hvor medlemmerne viser billeder fra foreningens arrangementer og fra egne oplevelser i eget fuglehold eller fra besøg i fugleparker eller lignende, blev som bekendt aflyst på grund af stormen i oktober. Vi har derfor afsat denne aften til arangementet, så find dine billeder frem igen.

 

Mandag d. 15. september: Medlemsmøde: Emne mangler: Kom gerne med foreslag.

 

Mandag d. 27. oktober: Medlemsmøde: Fotoaften om vilde fugle fra hele verden. Medbring dine fuglebilleder fra den danske natur og fra rejser rundt om i verden.

 

Lørdag d. 8. november: Medlemsfest.

 

Mandag d. 24. november: Medlemsmøde: Emne mangler: Kom gerne med foreslag.

 

Mandag d. 8. december: Julemøde: Traditionen tro med æbleskiver, glögg og banko.


 

 

 

 

Hvis du vil vide mere så ring til

Torben Madsen

tlf: 4717 5797 efter kl. 17.00

eller på: mail@egedalfugleforening.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.Egedalfugleforening.dk