Egedal Fugleforening

          Tidligere Ølstykke og omegns fugleforening

Medlemskontingent  + noterFamiliemedlemsskab                 Kr. 380,-


Familien er medlem.


2 x stemmeret ved generalforsamlingen (ved fremmøde af 2 familiemedlemmer – ej fuldmagt).


Familemedlemmer deltager i alle møder og foreningsarrangementer som medlemmer.

-         -   - o -   -   -


Alm. enkelt medlemskab                            Kr. 335,-                     (20 til 64år)


Alm. (enkelt) Senior medlemskab              Kr. 220,-                     (fra 65 år)


Alm. (enkelt) Junior medlemskab              Kr. 220,-                     (til 19 år)


1 x stemmeret ved generalforsamlingen.


Enkelt medlemmer må meget gerne tage gæster med til møder og foreningsarrangementer. Medlemmets gæst(-er) er velkomne på lige fod med medlemmer til alle almindelige mødeaftener.


Ved foreningsarrangementer ( externtur hvor foreningen f.eks. sponserer vin eller tilskud til indgangsbillet til besøgssteder, foredrag , sommergrilfest, foreningsfest, Julebanko eller lignende tilfælde hvor foreningen deltager  økonomisk) opkræves et mindre beløb i størrelsesordenen kr. 20,- til kr. 30,- (fastsættes fra gang til gang) pr. deltagende gæst. Når gæstebetalingen er foretaget, deltager gæsten på lige fod med medlemmerne i det pågældende arrangement.Hvis du vil vide mere så ring til 50387950

eller mail@egedalfugleforening.dk

YournameCom  2007 • Privacy Policy • Terms of Use