Egedal Fugleforening

          Tidligere Ølstykke og omegns fugleforening

Her kan du se hvad der er sket tidligere

Medmindre andet er angivet holdes vores medlemsmøder på GRÆSTEDGÅRD Udlejrevej 13B Ølstykke

Møderne starter kl. 19.30 i 

                               lokale 4


Mødeliste 2012

 

Mandag d. 16. januar: Medlemsmøde: Græsparakitter:

Denne aftenkommer Jesper Nielsen og fortæller om sine oplevelser med sine græsparakitter.

Jesper vil vise billeder fra hans eget fuglehold.

Efter pausen vil Jesper lægge op til diskussion om mutationer, foreningsliv og vores Landsorganisation.

Hvis der tid vil han også komme ind på bl.a. "fuglekræmmere"


Mandag d. 20. Februar: Generalforsamling.


Mandag d. 19. Marts:Medlemsmøde:

Quiz og vidensdelingaften.

med udgangspunkt i spørgsmålene fra en quiz vil vi komme rundtom mange emner af relevans for fugleholdet.

Her får vi mulighed for at dele vores viden med de andre i foreningen.

Hvis der er tid afsluttes aftenen med en David Attenborough-video.


Mandag d. 16. April:Medlemsmøde:

Torben Rafn kommer og fortæller om Washingtonkonventionen og CITES bestemmelserne.

Torben vil komme ind på truede fugle og andre dyrearter.


Mandag d. 21.maj: Medlemsmøde:

Max Knudsen kommer og fortæller om sit fuglehold og voliererbygning.


Lørdag d. 9. Juni: Havemøde: 

Besøg hos et af medlemmerne med hyggeligt samvær og evt. grillaften.

Sted og tid meddeles senere.


Lørdag d. 21. juli:Havemøde: Hos Inge og Steen. Tilmelding til Inge eller Steen på 48 18 18 98

senest d. 18 juli.


Mandag d. 20. august:Medlemsmøde:


Lørdag d. 25. august:Ekstern volieretur: I år besøger vi Helsingør Fugleforening, der vil vise os rundt blandt nogle af deres medlemmer.Lørdag d. 1. september:Havemøde:

Vi skal besøge Annie og Tommy Kl. 14.00

Tilmelding til Annie og Tommy på tlf 4752 9735

senest torsdag d. 30.08.2012


Mandag d. 17. september:Medlemsmøde:

Henning Pust kommer og fortæller om småfugle


Mandag d. 15. oktober:Medlemsmøde:


Lørdag d. 10. november:Præmie og medlemsfest:


Mandag d. 26. november: Medlemsmøde: Bestyrelsen har aflyst mødet om

”Fugleoplevelser i 2012”. Medlemmerne opfordres i stedet til at deltage i Frederikssunds møde på Pedersholm, Roskildevej 161, Oppesundby, 3600 Frederikssund, kl. 19.30.


Fotoaftenen er flyttet til d. 21. januar.


Mandag d. 10. december: Julemøde:


Mandag d. 21.januar: Medlemsmøde: Fugleoplevelser 2012.

Fotoaften med alt om fugle fra året der gik.

Medlemmerne opfordres til at medbringe

billeder fra årets arrangementer i foreningen, fra deres egne fuglehold og gerne også fra egne besøgi fugleparker eller lignende.


Mandag d. 4. februar: Generalforsamling:


Hvis du vil vide mere så ring til

foreningen

tlf: 50387950 efter kl. 17.00

eller på: mail@egedalfugleforening.dk

YournameCom  2007 • Privacy Policy • Terms of Use