Forenings Grundholdning

Gennem medlemsmøder, hvor der vises film, lysbilleder eller holdes foredrag, og ved besøg hos andre fugleholdere og fugleparker søger vi at øge vores viden om fugle og fuglehold.

Socialt samvær omkring fuglehobbyen er ligeledes en stor del af foreningens virke.

Vi er som fugleholdere ansvarlige for fuglenes velbefindende. Det er derfor vores holdning, at fugle bør holdes under forhold, der kommer så tæt på de naturlige som muligt. Burene eller voliererne, vi benytter, har en størrelse og indretning, der giver fuglene mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd, herunder yngelpleje. De arter, der kan tåle det danske klima, holder vi i udendørsvolierer – i det mindste om sommeren. Volierer giver de bedste betingelser for at iagttage fuglenes naturlige adfærd. Vores medlemmer søger gennem volierernes beplantning og anden indretning, og ved varieret fodring, at have sunde fugle med en naturlig adfærd. Derved får fuglene det bedst mulige liv i fangenskab, og fugleholderne får de bedste betingelser for at få nogle gode og oplevelsesrige stunder med deres hobby.

I naturen optræder fugle altid sammen med artsfæller, enten i flokke eller parvis. Samvær med artsfæller er en betingelse for, at fuglen kan udfolde sin sociale adfærd. Enlige fugle har ikke denne mulighed, og de udviser derfor en abnorm social adfærd, hvor de søger at dække deres kontaktbehov ved at knytte sig til mennesker. Hverken fugl eller ejer får det optimale ud af den situation.

I Egedal Fugleforening holder vi derfor vores flokynglende fugle flokvis og territoriale fugle parvis. Hvor voliererne er tilstrækkeligt store, holdes ofte blandede samlinger af ubeslægtede arter.

I Egedal Fugleforening har vi medlemmer med ganske få fugle og andre med større fuglehold. Foreningen er åben for alle med interesse for eksotiske fugle.