Lokalt første opdræt

Regelsæt for lokalt første opdræt

Fra d. 01.04.1984 præmiers alle førsteopdræt i foreningen, med et diplom, såfremt at opdrættet er korrekt kontrolleret.

  1. Første kontrolskal ske indenfor den første uge efter ungerne har forladt reden.
  2. Anden krontrol skal ske mindst 30 dage efter anmeldelsedagen.

Ved begge kontrolbesøg skal mindst en kontrollant være fra bestyrelsen eller en af denne udpeget person.

Fuglenes ejer skal have været medlem af foreningen mindst 3 måneder inden anmeldelsedagen.

Førsteopdræt kan ikke fås på diverse mutationer, undulater, mågefinker og domesticeredes kanarier.

Ved underarter med kun ringe afvigelse fra nominatformen, kan anerkendelse af førsteopdræt kun ske, hvis opdrætteren er i besiddelse af rimelig dokumentation for bestemmelse af den pågældende underart.Hvorvidt en dokumentation er rimelig, afgøres alene af forenings bestyrelse

Vedtaget på generalforsamlingen d. 23 januar 1991

Regelsæt for Dansk førsteopdræt.

https://www.ldf-net.dk/Regler%20for%20praemiering%20af%20Danske%20Forsteopdraet.pdf

Max Knudsen

30327333

Opdrætkontrolant for Papegøjer og Parakitter

Torben Rafn

2874 5692

Opdrætkontrolant for Småfugle, duer, vagtler m.m.

Morten Jørgensen

Supplant i begge grupper

Lokalt førsteopdræt:

Duer og Vagtler

Frøædende småfugle.

Græsparakitter

Papegøjer

Parakitter

Pragtfinker

Frugt -& Insektædende fugle