Geografisk Medlemsfordeling

Foreningens tilhørsforhold er Egedal kommune, hvor vores mødelokale ligger, men der er f. eks medlemmer fra :

Geografisk fordeling af medlemmerne

Som det ses så vi fordelt over et stort område.