Kontingent

Medlemskontingent  + noter

Familiemedlemsskab                 Kr. 380,-

Familien er medlem.

2 x stemmeret ved generalforsamlingen (ved fremmøde af 2 familiemedlemmer – ej fuldmagt).

Familemedlemmer deltager i alle møder og foreningsarrangementer som medlemmer.

Alm. enkelt medlemskab                            Kr. 335,-                     (20 til 64år)

Alm. (enkelt) Senior medlemskab              Kr. 220,-                     (fra 65 år)

Alm. (enkelt) Junior medlemskab              Kr. 220,-                     (til 19 år) (18 år.)

Indbetaling på forenings konto : 1551 3438001719 (Husk at påføre navn på indbetalingen)

Indbetaling kan også fortages på Giro : +71 < 000000000009183 + 80060629 (Husk at påføre navn på indbetalingen)

1 x stemmeret ved generalforsamlingen.

Kun medlemmer der har indbetalt kontingent for året, har adgang til generalforsamlingen.

Enkelt medlemmer må meget gerne tage gæster med til møder og foreningsarrangementer. Medlemmets gæst(-er) er velkomne på lige fod med medlemmer til alle almindelige mødeaftener.

Ved foreningsarrangementer ( externtur hvor foreningen f.eks. sponserer vin eller tilskud til indgangsbillet til besøgssteder, foredrag , sommergrilfest, foreningsfest, Julebanko eller lignende tilfælde hvor foreningen deltager  økonomisk) opkræves et mindre beløb i størrelsesordenen kr. 20,- til kr. 30,- (fastsættes fra gang til gang) pr. deltagende gæst. Når gæstebetalingen er foretaget, deltager gæsten på lige fod med medlemmerne i det pågældende arrangement.