Referat, Generalforsamlingen 2020

Egedal fugleforening

Generalforsamling d. 03.02.2020

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af Referent
  • Formandens beretning
  • Regnskab
  • Indkommende forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Eventuelt

Valg af dirigent.

Torben Madsen blev valgt uden modkandidat.

Torben takkede for valget.

 Torben konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Torben konstaterede at alle fremmødte havde betalt kontingent for 2020 og derved var alle de fremmødte stemmeberettet.

Valg af referent.

Henning Hansen blev valgt uden modkandidat.

Formandens beretning.

Formanden fortalte om året der gik og lagde meget vægt på at de store  arrangementer (åbent hus samt weekendturen Fyn og Jylland) var der stor opbakning til, samt havemødet hos Formanden og ikke mindst vores julekomsammen hos Søren.

Formanden tale lidt om det kommende år, hvor der bla. er vinterhavemøde d. 23.02.2020 hos Jørgen Jonsson, forårshavemøde os Vera og Hans d 17.05.2020.

Formanden bad forsamlingen om at huske på at vi skal udstille på  Dyrenes dag i Plantorama, og alle der var interesseret i at hjælpe til,  skal kontakte Søren.

  Beretningen blev vedtaget.

Regnskab.

Morten Jørgensen fremlagde regnskabet.

Regnskabet viste et lille underskud, som hovedsageligt skyldes at det dommerkontingent for 2018 og 2019 var blevet betalt af kassererens private lomme, men dette er nu rettet op.

 Kassereren fortalte at nu var vi fået netbank, hvilke medfører at vi nu       kan overfører penge direkte til kontoen eller via MobilPay når kontoen bliver koblet sammen med tlf. nr. Kassereren kan nu hele tiden se hvad der står på kontoen, hvilken vil blive væsentlige lettere at lave regnskabet fremover og ligeledes blive lettere og mere overskueligt at revidere.  

Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger.

Indkommende forslag.

Der var ingen indkommende forslag.

Valg til bestyrelsen.

 På valg : Formand Max Knudsen (modtager genvalg)

Genvalgt uden modkandidat.

På valg Bestyrelsesmedlem Søren Grønlund (modtager genvalg)

Genvalgt uden modkandidat.

På valg: Revisor Torben Madsen (modtager genvalg)

Genvalgt uden modkandidat.

På valg : Revisor Vera Hansen ( modtager genvalg)

 Genvalgt uden modkandidat.

Jeg mener ikke at Vera var på valg, da Vera blev valgt sidste år

Eventuelt.

Der blev diskuteret hvorvidt vi skulle afholde udstilling eller åben hus og forsamlingen var rimeligt enig om at vi vil afholde et Åbent Hus , da vi vil spare pengene til dommer, som formodentligt vil koste ca. 2.000,00  kr. Forsamlingen var enig om at vi ikke kunne undgå at få kontrol at en dyrlæge. Der var lidt snak om LDF´s forsikring dækkede både om vi afholdte udstille eller åben hus, vi aftale at Henning Hansen ville     undersøge dette og give bestyrelse besked. Vi aftalte at såfremt at vores åben hus forløb tilfredsstillende vil bestyrelsen undersøge muligheden om at afholde udstilling/åbenhus på Græstedgård. Vi aftalte at bestyrelsen vil undersøge om vil kunne få nogle gæsteudstiller, da det formodentligt vil trække flere gæster til. Bestyrelsen vil kontakte Akvarieforeningen for at høre hvorvidt de vil åbne deres døre igen i år.

Forsamlingen var alle enig om at vi vil holde en weekendtur igen i år og   de fleste var enig om at det kunne være spændende at lave en tur til Sydsverige, bestyrelsen arbejder videre på sagen. Vi aftalte ligeledes at vi skulle prøve at lave en éndagstur til Vestsjælland, Henning Hansen kontakter Vestsjællands Fugleforening og prøver om vi kan komme på besøg i start af Juni.

Torben Madsen forespurgte hvorvidt der var interesse for at lave et besøg hos ham, og se lidt fugle og meget tog, samt besøge Annie og Tommy som har en stor bane, hvilken der var en interesse for, bestyrelsen vil prøve at finde en dag hvor det passer ind i programmet, da 2020 bliver en meget aktivt år.

Afsluttende ord fra Formanden.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og gjorde  forsamlingen opmærksom på at der nu vil blive serveret (selv henter)  hjemmelavet mad, til kun 20,00 kr. og det er incl. kaffe og én øl eller  vand.

                                            Dirigenten takkede for god ro og orden

___________________________                 __________________________________

Torben Madsen                                                          Henning Hansen

    Dirigent                                                                         Referent